Giới thiệu về Công ty Danh Phát

Công ty Thương mại - Vận tải Danh Phát là một công ty thuộc lĩnh vực chuyên cung cấp Container và vận tải chuyên nghiệp, tập trung hoạt động trong lĩnh vực vận tải hàng hoá, Container nội địa, cung cấp các dịch vụ về vận chuyển hàng hoá đường bộ. Danh Phát cũng là đơn vị chuyên về Dịch vụ khai thuế Hải quan các loại hàng hoá tại Đà Nẵng. 

Chi tiết

Công ty TNHH MTV Thương mại Vận tải Danh Phát

Công ty TNHH MTV Thương mại Vận tải Danh Phát